مناقصه اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار با سيمهاي مسي موجود در شبکه هاي
نکات قابل توجه
  • هرگونه اشتباه در ورود شماره فيش بانکي به عهده متقاضي مي باشد.
  • تاريخ فيش پرداختي مي بايست در زمان فروش اسناد باشدتاريخ ارايه اسناد اين مناقصه پايان يافته است.
در صورت وجود مشکل با واحد مربوطه تماس حاصل فرماييد