ورود به سامانه نیرو رسانی :

1-متقضایان پروژه های نیرورسانی با استفاده از شماره درخواست و کد طرح در اختیار می توانند وارد سامانه نیرورسانی شده و به انتخاب پیمانکار مورد نظر و پیگیری وضعیت پروژه خود اقدام نمایند.
پیمانکاران پروژه های نیرورسانی می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند وارد سامانه شده و نسبت به مشاهده پروژه های موجود و قیمت دهی آنها اقدام نمایند.
توصیه می شود پیش از ورود ، فایل راهنما را مطالعه فرمایید.
2-همچنین پیمانکاران محترمی که در مرور گر خود مشکل ارتباط با توکن دارند می توانند با مطالعه و استفاده از فایل راهنما مشکل مرورگر خود را برطرف سازند.